Ад мепсо

МЕПСО - Македонски електропреносен систем оператор е компанија во целосна државна сопственост. Основна дејност на МЕПСО е непречен пренос на електричната енергија низ високонапонската мрежа и редовен и навремен ток на електрична енергија до своите клиенти. Основна дејност на МЕПСО е непречен пренос на електричната енергија низ високонапонската мрежа. АД МЕПСО ја модернизира ТС Скопје 4, една од двете најважни трансформаторски станици во скопскиот регион. Се работи на демонтажа на старите kV прекинувачи и монтажа на новата високонапонска опрема. Многу значаен ден во 15 годишната историја на АД МЕПСО.

Сюрприз от блесны Mepps Aglia Tw Сюрприз от блесны Mepps Aglia Tw
Рыболовные блесна, вертушки и колебалки Mepps Рыболовные блесна, вертушки и колебалки Mepps
МЕПСО А.Д. МЕПСО А.Д.